Produkty

Vzorkovnice, reklamní panely, propagační předměty

Vyrábíme dle zadání zákazníků nebo vypracujeme vlastní návrhy. Máme několikaleté zkušenosti v oblasti propagace stavebních materiálů – dlažby, spárovací hmoty, hydroizolační materiály, silikony, strukturální omítky, barvy, lazury aj. Vzorkovnice materiálů vyrábíme od jednoho kusu až po tisícové série. Pro prezentaci postupu práce se stavebními materiály vytváříme panely s viditelnými vrstvami – například panel s fasádní omítkou a v rohu viditelná penetrace. Panely vyrábíme i pro exteriérové použití. Péči věnujeme i balení a dostatečné ochraně při transportu.

Mozaiky, bordury

jsou stále vyhledávaným doplňkem obkladů a dlažeb s všestranným využitím, používají se na podlahy i stěny, na obložení sloupů nebo obloukových stěn, na stěny bazénů nebo na podlahy sprchových koutů. U větších zakázek provádíme návrh dekoračních prvků dle požadavků zákazníka, vizualizaci, výrobu vzorků.

Mozaiky jsou nalepeny na podkladové laminátové, nebo papírové síti, eventuálně přelepeny vrchní transparentní folií, která se odstraňuje před spárováním.

Mozaiky prořezávané - to jsou celé dlaždice s proříznutými drážkami o šířce cca 2,5 mm, které spárují současně se skutečnými spárami. Tyto mozaiky bývají z pravidla levnější a lépe se pokládají, neboť se pokládá celá dlaždice. Výrobky balíme do vlastních nebo dodaných kartonů, označených štítky z termotransferové tiskárny. U všech výrobků je velice důležitá precizní pokládka.

Tvarové řezání keramiky

  • dlaždice a obkladačky rozřezané na pruhy pro použtí jako listela
  • výroba protiskluzných drážek podél jedné strany dlaždice. Zpravidla 5 nebo 3 drážky cca 1 cm vzdálené.
  • Dva profily drážek – trojúhelníkový, široký cca 3 mm a obdélníkový, široký cca 5 mm. Tyto schodovky lze použít jak do interiéru tak do exteriéru
  • řezání soklů s možným sražením hran, případně vytvořením malé fasetky
  • výroba modulárních tvarů pro doplnění větších rozměrů
  • výrobky balíme do vlastních nebo dodaných kartonů, označených štítky z termotransferové tiskárny

S čím je třeba počítat při zadávání řezání keramiky

Keramické materiály řežeme na moderním italském stroji s diamantovými kotouči chlazenými vodou. Řezy jsou v přímce bez možnosti vytváření otvorů. Přesnost při řezání se pohybuje v řádech desetin milimetru. Pro nastavení stroje spotřebujeme několika dlaždic. Při řezání dochází občas k praskání dlaždic (vnitřní pnutí nebo nehomogenní materiál), některé dlaždice mohou být poškozené od manipulace u výrobce nebo při transportu. Proto počítáme běžně s pěti procentní ztrátovostí na výše uvedené případy, toto procento se může snižovat úměrně s velikostí zakázky.

Při výrobě prořezových drážek u schodovek nebo mozaiky je důležité, aby dlaždice nebyly prohnuté. Tím by se měnila hloubka drážek a v případě schodovek s trojúhelníkovými drážkami i šířka těchto drážek. Při menších zakázkách nebo při dořezávání menšího množství k předchozím zakázkám připočítáváme do ceny přípravu pily na jednotlivá řezání, proto se cena za malé množství může výrazně lišit od kalkulace na jiné množství. Rozměrová tolerance : max.odchylka od deklarovaného rozměru ±0,3%.

U všech výrobků je velice důležitá precizní pokládka.

Podmínky zakázky

Dodací lhůty počítáme od dodání materiálu objednatelem.

Objednavatel je seznámen s tím, to případné rozdíly odstínů dekorů a mozaiky nemají vliv na reklamaci, jsou připustné, neboť vznikají při seskládání různě barevných častí dlaždic.
Případná reklamace musi být provedena pisemně na adresu dodavatele.
Reklamace nemá vliv na dohodnuté platební podmínky.

Nebezpečí škody na zboží přechází z dodavatele na objednavatele předáním zboží adresovaného objednavateli prvnímu dopravci, jinak v době, kdy je umožněno objednavateli nakládat se zbožím.
Prodávající není povinen zboží pojistit. Dohodnou-li se smluvní strany na tom, že prodávající je povinen zboží pojistit, zavazuje se kupující nahradit prodávajícímu veškeré náklady spojené s takovým pojištěním, a to ve lhůtě splatnosti kupní ceny.

Kupující je povinen prohlédnout zboží nejdéle do 3 pracovních dnů, ode dne kdy jej od prodávajícího převezme. Prohlídku množství dodaného zboží je kupující povinen provést při převzetí zboží od dopravce nebo prodávajícího. Namátková kontrola obsahu balíků je na rozhodnutí kupujícího. V případě zjištění při přejímací kontrole kvality kupujícím, že zboží neodpovídá parametrům uvedeným v přiloženém Certifikátu kvality dle čl.IX , bod 1. odst. e).

Geometrické parametry a modulové rozměry

Metodiku stanovení geometrických parametrů keramických obkladových prvků popisuje norma ČSN EN ISO 10545-2.

Vlastnost Povolená tolerance ČSN EN 14411 G,BIa
   
Rozměry +-0,6 až 1,2 %
Přímost hran +-0,5 %
Pravoúhlost +-0,6 %
Mapa serveru Napište nám